Don’t run away! (2012)

Twee jaar na de creatie van Don’t run away, John, vatte Alexander het plan op om deze voorstelling, daterend van 2010, nieuw leven in te blazen. Hij kreeg hiervoor de assistentie van Niko Hafkenscheid. Samen beslisten ze om ‘Don’t run away, John’ tot een live versie om te vormen. Hierdoor ontstond een compleet andere performance, die men minder kan beschouwen als circus, maar meer valt onder het genre van ‘nouveau cirque’ en danstheater. Bij Don’t run away! werd er voornamelijk aandacht besteed aan de mise-en-scène. De danser, de muzikant en het rad hebben onafhankelijk van elkaar een betekenis op de scène. Wanneer men deze gecombineerd, komt er  een nieuw verhaal tot stand doordat het intuïtief gevoel de verschillende losse fragmenten met elkaar associeert. De toeschouwer ziet een proces waar schijnbaar losse herinneringen opeens samenvallen binnen de ruimte waarin ze samen zijn ontstaan.

Artiesten: Alexander Vantournhout, Niko Hafkenscheid

Foto’s: Bart Grietens